โปรโมชั่น

รุ่นรถยนต์

สาขา

บริษัท มิตซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่บายพาส)

58/6 3 ตำบล หนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.038-215-660-8

บริษัท มิตซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาเมืองยาง)

98/1 หมู่ 4 ถ. สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038-276-123

บริษัท มิตซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาพัทยา)

33/3 ถนนสุขุมวิทซอย85 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร.038-489-241-2

บริษัท มิตซูคาร์ส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาอมตะ)

700/75  หมู่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.038-215660-8